A spiritualitás meg van áldva bizonyos stigmákkal, ami a vallások évezredes múltjának köszönhető. Sokan összekeverik a kettőt. A vallás útján Isten mint imádnivaló bálvány jelenik meg, míg a misztikus-spirituális úton arra leszünk képesek, hogy kifejlesszük magunkban az Isten tulajdonságait és a Teremtő forrást magunkon belül ismerjük fel.
Mondják frappánsan: akik el akarják kerülni a poklot, vallásosak lesznek, akik viszont már jártak ott, spirituálisak.

Másik fogalom amivel összekeverik az ezotéria. Az ezo egy szélesebb kör, amelybe minden irracionális foglalatosság tartozik, míg a spirituális útnak két fontos sarokpontja van: 1) a megvilágosodás – elménk lecsendesítése és megmenekülés a gondolati mókuskerékből 2) a kőszív helyére hússzív növesztése és lelkünk felépítése – a feltétel nélküli szeretet elérése.

Ha erre a két dologra képesek leszünk, azzal felépítjük a Buddha/Jézus természetet. A spirituális kiteljesedésre megvannak az eszközök, de azt azért kétlem, hogy asztrológia használatával vagy numerológiai számításokkal, tarot-val…stb. azért dolgozunk, hogy a jellemünk tisztább legyen. Sőt, ezek a tevékenységek inkább akadályok a spirituális úton.

Ezek mind beférnek az ezotéria esernyője alá, de a spirituális munkába nem.
A kabbala 5 világról beszél amelyek egymásba vannak ágyazódva, de az egyszerűség kedvéért három egymásba ágyazódott világot írok le:
1) A fizikai világban csak a pokol létezik – minden ellenünk dolgozik, a belső tulajdonságaink materiálisak. Az irigység és az önzés ennek a világnak a mozgatórugója. Nincs Isten csak a romlott profán ember.
2) Az átmeneti világban két erőt látunk ami egymással küzd. Van helye a jutalmazott jószándéknak, ugyanakkor a sötét erők harcolnak és kísértenek minket.
3) A harmadik világ a dualitáson túl létezik: csak Isten van jelen és mindenkiben Ő tükröződik. A spirituális munkás önmaga megváltásán fáradozik, olyan irányba változik,  amelynek az eredménye hogy bejuthat a legfelső spirituális világba. Dimenzióutazó. A saját rezgése megtisztításával a világ javát és önmagát egyszerre szolgálja.