Min alapszik az önbecsülés? Mi határozza meg az önmagunkhoz és a másokhoz való viszonyunkat? Miért úgy viselkedünk, ahogy?

A tranzakcióanalizis elmélete szerint 0-6 éves korunk között életünk leglényegesebb momentumait lefektetjük, teljes „sorskönyvünket” meghatározzuk. Bár merésznek tűnik a kijelentés, mégis a tranzakcióanalízis által kidolgozott egyszerű sémák sokszor megdöbbentően logikusnak bizonyulnak és bonyolult viselkedésmintázatokat is érthetővé tesznek.

Egy ilyen egyszerű séma az „oké-keret” ami leírja a legalapvetőbb hozzáállásunkat önmagunkhoz és másokhoz.

A meggyőződést, hogy „okék” vagyunk vagy „nem okék” az anyatejjel szívjuk magunkba szüleink beállítódásai alapján. Ők tudatosan vagy öntudatlanul átadják saját hitüket a másoknál különb- vagy alsóbbrendűségünkről , esetleg egyenlőségünkről.

Nézzük meg, a legegyszerűbb „Én” és „Te” viszonylatban hogy is működik ez?

Jelölés az egyszerűség kedvéért:

„+” oké

„-”nem oké

  • Én+, Te+

Ez az egészséges életpozíció. Rendben vagyok magammal, elfogadom magamat és így vagyok másokkal is. Bízom a saját képességeimben és a másikból is ezt nézem ki. Ebből a pozícióból megnyilvánulva megerősítem mind magamban, mind a másikban, hogy „okék” vagyunk ebben a világban.

  • Én+, Te-

Ez az arrogáns életpozíció. Velem minden rendben, de mindenki más hülye…Bármilyen szituáció akadjon, megerősítem azt a hiedelmem, hogy én oké vagyok, de mindenki mással csak a baj van. Nem nézem ki másokból, hogy képesek jól elvégezni a dolgokat. Önmagamat különbnek, jobbnak látom, mint másokat.

  • Én-, Te+

Depresszív életpozíció. Én nem vagyok rendben, szerencsétlen vagyok, nem tudom megcsinálni, bezzeg mindenki más milyen ügyes. Ez az önbizalom hiányos hozzáállás. Önmagamat rosszabbnak látom, mint másokat és minden egyes kudarcom megerősít ebben. A sikereket esetleg a szerencsének vagy másoknak tulajdonítom.

  • Én-,Te-

Sem magamból, sem másokból nem nézek ki semmi jót. Minden reménytelen… Az emberek rosszak és magamat is utálom…

A különböző élethelyzetekben váltakozhat hozzáállásunk, de többnyire egy pozíció, ami személyiségünk alapbeállítódását meghatározza (a legtöbbször ebből a pozícióból szemléljük az életet).

Ez a beállítódás pedig a saját reakcióinkat, ezzel a mások hozzánk való viszonyát is determinálja. Mindez újra és újra megerősíthet meggyőződésünkben.

Az Én+, Te+ szemléleten kívül igen nagy esélyünk van a boldogtalanságra. Akár úgy, hogy Én+,Te- felfogással elmagányosodunk, mert mindenkit elmarunk magunk mellől, akár úgy, hogy Én-,Te+ szemszögből szerencsétlennek érezzük magunkat.

A gyermekkorban természetes módon belénk ivódott életpozíciónkat nem lehet egykönnyen megváltoztatni, hiszen személyiségünk, spontán reakcióink alapjává válik. De persze, ha akarjuk a változást, akkor minden lehetséges.

Hogyan tudunk változtatni?

  1. Figyeljük magunkat!

Ismerjük fel a saját viszonyulásunkat. Melyik hozzáállás, ami leginkább jellemez bennünket?

Ha ez valamelyik nem szimpatikus kategóriába esik (Én+,Te-; Én-,Te+; Én-,Te-), akkor figyeljük meg, milyen szituációkban érezzük magunkat mégis jól és vagyunk Én+,Te+ állapotban? Milyen emberekkel, milyen eseményektől stb. Minél sűrűbben idézzük ezt elő, annál erősebben tud horgonyt vetni a jellemünkben.

  1. Mi a feltételünk?

Sokszor az „okéság” bizonyos feltételekhez kötött. „Oké vagyok, ha… sok pénzt keresek/ha jól tanulok/ha mindig dolgozok…stb” Mi a feltételünk, ahhoz, hogy okénak érezhessük magunkat? Mi alapján ítéljük meg, hogy valaki oké?

Nekem a személyes véleményem, hogy az visz legközelebb az Én+, Te+ állapothoz , ha azzal foglalkozunk, ami igazán belőlünk fakad. Ez valahogy minden területen harmonizáló hatással van.

  1. Forduljunk szakemberhez!

A tranzakcióanalízis egyik elterjedt szólása, hogy nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy jobban érezzük magunkat! Kérjünk segítséget TA szakembertől, vagy menjünk el családállításra, ahol szintén nagyon sok játszmáról lehull a lepel és lehetőség nyílik a belső és külső konfliktusok rendezésére.

Én nem vagyok szakember, de mindenkinek melegen ajánlom Eric Berne (a tranzakcióanalízis atyja) Sorskönyv című könyvét. A laikusok számára is érthető módon mutat rá olyan igazságokra, hogy csak úgy potyognak a tantuszok 🙂

 

Források:

Eric Berne: Sorskönyv

http://tranzakcioanalizis.com/okok.html